ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 11/2019 konané dne 28. května

RM 11/2019

Radní zrušili Pravidla pro umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení na území města Čelákovic ze dne 7. ledna 2010 a schválili úpravu sazby za pronájem sloupů veřejného osvětlení pro umístění směrových tabulí k označení komerčních cílů dle jejich velikosti s účinností od 1. července.

Rada města schválila záměry na prodej 12 bytových jednotek v Milovicích, které jsou ve vlastnictví města Čelákovic. Bližší informace o záměrech podá ředitelka společnosti Q-byt Čelákovice, spol. s r.o.

Členové Rady byli informováni o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice a s účinností od 17. června jmenovali do této funkce na návrh tajemníka Městského úřadu Čelákovice Ing. Jana Flakse.


3.6.2019 7:13:13 | přečteno 221x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load