ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 11/2021 konané dne 1. 6. 2021

RM 11/2021

Rada města schválila smlouvu o dílo se společností REVIS Praha na opravu živičného povrchu v ulici Na Švihově. V této ulici byla dokončena oprava plynovodu a oprava komunikace v celé šíři bude provedena v termínu od 7. do 18. června. Podobné opravy se po opravě plynovodu dočká v červenci i ulice Bedřicha Smetany.

Členové Rady města schválili smlouvu o dílo se společností AMICO STAVEBNÍ na plnění veřejné zakázky malého rozsahu týkající se obnovy fasády kaple sv. Václava v Císařské Kuchyni. Rovněž byl vysloven souhlas s podáním žádosti o podporu na akci spojenou s obnovou fasády sv. Jana Křtitele v Sedlčánkách v rámci Programu rozvoje venkova.

Radní schválili smlouvu o dílo se společností 1. SčV na obnovu vodovodu a kanalizace v ulici Přístavní, která musí být provedena do 31. srpna v koordinaci s ostatními realizovanými investičními akcemi v dotčené lokalitě.

Rada schválila zápis do Kroniky města Čelákovic za rok 2020, a to bez výhrad, který zpracoval městský kronikář Mirko Nosek. Ruční přepis provede Marie Svobodová.

Rada byla informována o situací týkající se krizového řízení města Čelákovic v době pandemie COVID-19 v době vyhlášeného stavu pandemické pohotovosti, přičemž s ohledem na zlepšující se epidemickou situaci bude ukončena činnost Krizového štábu města Čelákovic ke dni 15. června.


8.6.2021 10:19:21 | přečteno 346x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load