ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2018 konané dne 12. června

RM 12/2018

Radní doporučili Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2017, a to bez výhrad a rovněž schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2017 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 31,8 mil. Kč převést na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.


Rada města byla podrobně seznámena s průběhem projektu „Prevence rizikového chování dětí a mládeže na období září 2018 – červen 2019“ a s přihlédnutím k dosaženým výsledkům v letech 2016–2018 souhlasila s realizací projektu v dalším školním roce a schválila smlouvu o realizaci projektu. Předmětný projekt je průběžně vyhodnocován členy pracovní skupiny.

Na základě vyhlášeného výběrového řízení a doporučení výběrové komise jmenovali členové Rady města na návrh tajemníka Městského úřadu Čelákovice Ondřeje Přenosila do funkce vedoucí odboru životního prostředí s účinností od 1. července Lenku Rašínovou.

Rada schválila nahrazení služby SMS Infokanál systémem Mobilní rozhlas, přičemž provoz služby SMS Infokanál bude ukončen k datu 31. prosince 2018. Platforma Mobilní rozhlas je plně v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). 


18.6.2018 13:29:02 | přečteno 277x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load