ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2019 konané dne 11. června

RM 12/2019

Rada města projednala závěrečný účet za rok 2018, kdy město Čelákovice hospodařilo s příjmy 277,9 mil. Kč a výdaji ve výši 280,0 mil. Kč, a doporučila Zastupitelstvu vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2018, a to bez výhrad.

Radní schválili účetní závěrky za rok 2018 všem 13 příspěvkovým organizacím a zabývali se schválením rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 do fondů a vypořádáním hospodářského výsledku za loňský rok.

Členové Rady schválili smlouvu o dílo se společností Air-Luft, která vybuduje klimatizaci a zajistí větrání společenského sálu v Základní umělecké škole Jana Zacha. Schválena byla nabídka společnosti Dafe-Plast Jihlava na realizaci výměny 10 ks oken v tělocvičně Základní školy v ulici J. A. Komenského.

Rada schválila nový Organizační řád Městského úřadu Čelákovice včetně příloh dle předloženého návrhu s účinností od 17. června.

Radní byli informováni o postupu vypořádání veřejného projednání Návrhu územního plánu Čelákovic. Rovněž byla poskytnuta informace o termínu slavnostního ukončení stavby Modernizace žst. Čelákovice, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13. června.


14.6.2019 13:04:38 | přečteno 293x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load