ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2020 konané dne 6. května

RM 12/2020

V úterý dne 5. května byla do podatelny Městského úřadu Čelákovice doručena rezignace na mandát zastupitele města od Jakuba Ježka. Dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí mandát zaniká dnem, kdy starosta obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva obce na jeho mandát.

Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v daném pořadí, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Tedy od středy 6. května. Rada města osvědčila na základě zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce Čelákovice, že na uvolněný mandát nastupuje Lucie Chrůmová.

11.5.2020 14:25:12 | přečteno 381x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load