ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2021 konané dne 15. června 2021

RM 12/2021

V rámci investičních akcí rozhodla Rada města o obnově vodovodního řadu v ulici Václava Kálika, o opravě živičného povrchu po rekonstrukci plynovodu v ulici B. Smetany, o zpracování projektové dokumentace na odvodnění a rekonstrukci ulic S. K. Neumanna a Bratří Čapků či o zpracování projektové dokumentace na regeneraci návsi a opravu komunikace v Záluží. Stejně tak byla schválena smlouva o dílo na opravu úvozu V Nedaninách.

Radní doporučili Zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2020, a to bez výhrad. Stejně tak doporučili Zastupitelstvu schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2020 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 200,3 mil. Kč převést na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období. V rámci rozpočtové agendy byly rovněž schváleny účetní závěrky za rok 2020 všech 13 příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice.
Členové Rady byli seznámeni s aktuální situací krizového řízení města a s ohledem na zklidnění epidemické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 akceptovali rozhodnutí starosty města o ukončení činnosti Krizového štábu města Čelákovic ke dni 15. června a uložili starostovi Ing. Josefu Pátkovi a místostarostovi I Ing. Petru Studničkovi, PhD., předložit Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic za období od 5. října 2020 do 15. června 2021 na zasedání Zastupitelstva města konaném dne 23. června.

 


18.6.2021 12:08:53 | přečteno 289x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load