ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 12/2022 konané dne 19. dubna

Routa

Radní schválili programové dotace sedmi žadatelům v úhrnné výši 119 079 Kč na podporu poskytovatelům sociálních služeb a zároveň doporučili Zastupitelstvu města schválit programové dotace pěti subjektům v úhrnné výši 380 112 Kč. Celkem bude přerozděleno 499 191 Kč, přičemž v programu je vyčleněno 500 tis. Kč. Dvěma žadatelům je navrženo poskytnutí dotace v maximální možné výši 120 000 Kč.

Rada města schválila zadávací dokumentaci na vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového vodojemu pro město Čelákovice.

Vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky vyhlásil termín voleb do zastupitelstev obcí, které se uskuteční letos ve dnech 23.–24. září, schválili radní města Zásady prezentace kandidujících volebních stran na území města Čelákovic před volbami do Zastupitelstva města Čelákovic, aby byla zachována rovnost kandidujících volebních stran. Administrací volební kampaně je pověřen odbor školství, informací a kultury Městského úřadu Čelákovice.

Členové Rady byli seznámeni s krizovým řízením města v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky. Ke dni 18. dubna evidovalo Ministerstvo vnitra na území města Čelákovic celkem 367 osob s uděleným pobytovým oprávněním, přičemž 66% podíl tvoří ženy a více než 40 % jsou osoby mladší 18 let. V mateřských a základních školách zřízených městem Čelákovice bylo začleněno do výuky ke dni 12. dubna celkem 67 dětí a žáků.

3.5.2022 8:33:00 - aktualizováno 3.5.2022 8:35:58 | přečteno 306x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load