ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 13/2017 konané dne 20. června

RM 13/2017

Před 13. schůzí Rady města se uskutečnila prohlídka objektů určených k demolici v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Současně se uskutečnila i valná hromada společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r. o., která je v 100% vlastnictví města Čelákovic. Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti vzala na vědomí Strategický plán společnosti na léta 2017–2021.

Radní schválili smlouvu o dílo s akciovou společností Elektrizace železnic Praha na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Kamerový systém pro podchod pod tratí v Čelákovicích“. Tyto kamery budou napojeny na Městský kamerový dohlížecí systém a cílem jejich vybudování je zvýšení bezpečnosti občanů v prostorách podchodů pod železniční tratí. Budování nových podchodů začne v železniční stanici Čelákovice dne 18. července.

V návaznosti na další stavby v rámci Optimalizace železniční trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany uložili radní města vedoucí odboru správy majetku a investic zahájit výběrové řízení na výběr společnosti, která zajistí inženýrské činnosti spojené s vydáním územního rozhodnutí na akci „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá nad Labem – Čelákovice“. Snahou města je vybudovat na novém železničním mostu přes Labe i lávku pro pěší a cyklisty.

Radní města byli podrobně informováni o realizaci Programu prevence rizikového chování dětí a mládeže, který v letech 2016–2018 probíhá na obou základních školách zřízených městem Čelákovice a v Městském domě dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace. Radní byli rovněž seznámeni s průběhem rekonstrukce prostor v objektu J. A. Komenského 414 užívaných Gymnáziem Čelákovice a se zajištěním náhradních prostor pro výuku žáků po dobu dostavby základní školy „Kamenky“. Prostory jsou zabezpečeny pro žáky v období od 1. července 2017 do 30. června 2020.

Členové Rady města schválili zřízení dvou nových stanovišť pro třídění odpadu na území města, a to uvnitř bytového bloku v ulici Na Stráni za domem č. p. 1641 a v ulici Průběžná v čelákovické městské části Sedlčánky.

26.6.2017 9:45:40 | přečteno 369x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load