ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 13/2018 konané dne 26. června

RM 13/18

V rámci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic se radní postupně seznamují s prvky kritické infrastruktury státu v blízkosti města. Po vodárně v Káraném navštívili transformátorovnu Čechy-střed provozovanou Skupinou ČEPS, která se nachází nedaleko místní části Záluží.

Členové Rady města schválili smlouvu o dílo na zpracování generelu vodovodu. Rovněž byla schválena smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace týkající se sportovních a komunikačních ploch v areálu Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace.

Rada byla seznámena se zápisem z jednání zastupitelů města, zástupců spolků a sportovních klubů na téma Pravidla poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2019. Radní povolili výjimky z počtu dětí ve třídách všech tří mateřských škol zřizovaných městem Čelákovice, a to jak pro školní rok 2018/2019, tak pro prázdninový provoz. Zřizovatel může povolit výjimku z nejvyššího povoleného počtu dětí (24) do počtu čtyř dětí. 

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q-BYT Čelákovice schválila účetní závěrku společnosti za rok 2017 a vzala na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2017.


29.6.2018 13:18:59 | přečteno 349x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load