ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 13/2019 konané dne 25. června

RM 13/2019

Radní schválili smlouvu o dílo se společností DAFE-PLAST Jihlava na výměnu 10 ks oken na pravé straně tělocvičny v budově Základní školy v ulici J. A. Komenského. Ve stejné budově rovněž souhlasili s přebudováním bytu školníka na učebnu splňující požadavky na výukové prostory.

Rada města schválila smlouvu o dílo se společností Fire & Systems s cílem uvést automobilový žebřík DLK 37 CC na provozní standard Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice. Členové Rady schválili příkazní smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – dotační poradenství – výstavba parkovacího domu v Čelákovicích“.

Rada rozhodla o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení ALSTAP s. r. o., na plnění nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Čelákovice – Záluží, vodovodní přivaděč, kanalizační stoka“ za cenu 26,9 mil. Kč bez DPH a schválila smlouvu o dílo s příslušnou společností.

Členové Rady se seznámili se zápisem z jednání pracovní skupiny pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže, během kterého byla vyhodnocena realizace tříletého projektu. Rada se seznámila se zápisem z jednání pracovní skupiny k návrhu systému přerozdělení dotací z rozpočtu města a uložila místostarostovi I a místostarostce II posoudit předložené návrhy a zapracovat je do návrhu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města pro rok 2020 v termínu do 31. srpna.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q-BYT Čelákovice schválila účetní závěrku společnosti Q-BYT Čelákovice za rok 2018, vzala na vědomí zprávu o činnosti společnosti v loňském roce a zprávu dozorčí rady společnosti.


8.7.2019 8:20:49 | přečteno 282x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load