Zpráva ze schůze Rady města č. 13/2023 konané dne 13. června

Parkovací dům

Rada města schválila rozsah a provedení prací dle vybraných změnových listů pro akci Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice a zároveň schválila prodloužení termínu stavby v Masarykově ulici o 78 dnů. Akce je spolufinancována z ITI Pražské metropolitní oblasti prostřednictvím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Radní doporučili Zastupitelstvu města schválit závěrečný účet města Čelákovic za rok 2022 a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2022, a to bez výhrad. Dále doporučili zastupitelům schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2022 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 110 780 68,61 Kč převést na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.

Vytvořeno 28.6.2023 7:11:20 - aktualizováno 28.6.2023 7:18:11 | přečteno 486x | marie.vavrova
load