ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 14/2017 konané dne 3. července

14/2017

Třetí červencový den se uskutečnila mimo pravidelný harmonogram jednání 14. schůze Rady města Čelákovic, které se zúčastnilo pět radních. Na schůzi Rady byla schválena příkazní smlouva na výkup pozemků pod budoucím obchvatem města na silnici č. II/245. 

Radní města zrušili zadávací řízení na rekonstrukci sociálního zázemí v hale Bios, protože ve stanovené lhůtě nebyla podána žádná nabídka. S ohledem na dostavbu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace a s přihlédnutím k organizaci školního roku 2017/2018 rozhodli radní o opětovném vyhlášení nového zadávacího řízení.

Rada schválila smlouvu o dílo k akci nesoucí název Sanace vlhkého zdiva v Mateřské škole Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace. Ve sklepních prostorech objektu mateřské školy jsou velmi vlhké zdi a tuto vlhkost je třeba odstranit. Sanace bude provedena v období uzavření školy, tedy v termínu od 15. července do 12. srpna.

Členové Rady města schválili Memorandum o spolupráci v oblasti kultury a obchodu. Předmětné memorandum bylo podepsáno starostou města Čelákovic Josefem Pátkem, členem Obchodního výboru města Cheng du Jiao Hui a předsedkyní Česko-čínského spolku pro kulturní a vědecko-technickou spolupráci Winnie Böhmovou Wangovou v pondělí 3. července v Čelákovicích. První akcí, která bude v návaznosti na uzavřené memorandum realizována, bude v pátek 14. července na čelákovickém náměstí gastronomický festival „Sichuanská gastronomie“.

10.7.2017 9:52:44 | přečteno 380x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load