ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 14/2019 konané dne 9. července

RM 14/2019

Rada města schválila vyhlášení záměrů na prodej 15 bytových jednotek v Milovicích, a to v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice.

Radní schválili smlouvu o dílo se společností TZB Kladno na obnovu technologie kotelny K50, přičemž termín zahájení realizace díla je stanoven k datu 22. července, zprovoznění technologie kotelny musí být zajištěno do 15. září a dokončení díla musí být zabezpečeno do 11. října.

Členové Rady schválili zřízení stanoviště č. 82 pro třídění odpadu v lokalitě Před Labem v Sedlčánkách, a to pro komodity papír, sklo, směsný komunální odpad, směsný plast a nápojové kartony a shromaždiště popelnic na biologicky rozložitelný odpad. V průběhu roku 2018 byl v této lokalitě zrušen pytlový svoz směsného komunálního odpadu.

S ohledem na personální změny bylo aktualizováno složení povodňové komise města Čelákovic s účinností k 9. červenci.

17.7.2019 7:39:06 | přečteno 368x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load