Zpráva ze schůze Rady města č. 14/2021 konané dne 13. 7. 2021

RM 14/2021

Rada města vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o dílo na sekání zelených ploch na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovic – lokalita 1 – Jiřina a Za Dráhou mezi Technickými službami Čelákovice, příspěvková organizace a společností Hubert Neumann – Ekoflor.


Radní se dále zabývali bytovou agendou, hydrologickými posudky či průběhem vybraných realizovaných investičních akcí.


Vytvořeno 22.7.2021 10:13:06 | přečteno 240x | jana.pezlova
load