Zpráva ze schůze Rady města č. 14/2023 konané dne 27. června

Zateplení budob

Rada města schválila smlouvu o dílo se společností Aulický invest, s. r. o., na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – zateplení bytového domu v ulici Prokopa Holého 1173“. Cílem je snižovat energetickou náročnost budov v majetku města. K podání cenové nabídky byli osloveni tři účastníci a ve stanovené lhůtě byly podány tři nabídky. Dílo bude provedeno do 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Radní schválili účetní závěrky všech 13 příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice za rok 2022.

Členové Rady města schválili zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2022, a to bez výhrad. Zápis zpracoval městský kronikář Mirko Nosek, ruční přepis provede Marie Svobodová.

Rada souhlasila s upraveným návrhem k zavedení zón placeného stání ve vymezené lokalitě na území města Čelákovic s účinností od 1. ledna 2024. Systém zón placeného stání bude představen v červencovém vydání Zpravodaje města. Při úpravách byly zohledněny připomínky občanů.Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., schválila rozdělení zisku ve výši 1,2 mil. Kč za rok 2022 do tří fondů, a to ve výši 146 tis. Kč do stimulačního fondu, 730 tis. Kč do fondu rozvoje a 300 tis. Kč do fondu obnovy a zásob. Zároveň bylo řediteli společnosti uloženo zpracovat Strategii rozvoje společnosti Q-BYT Čelákovice do roku 2027.

Vytvořeno 3.7.2023 9:34:35 | přečteno 384x | marie.vavrova
load