ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2017 konané dne 11. července

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2017 konané dne 11. července

V úterý 11. července se radní města sešli na své 15. schůzi v letošním roce. Rada města schválila navýšení rozpočtu pro akce seniorů v roce 2017 o 40 000 Kč v návaznosti na informace koordinátorky akcí Anděly Noskové. Radní byli rovněž informováni o návrhu železničního jízdního řádu 2017/2018 a neměli k tratím 074, 231 a 233 námitky. 

Radní města byli seznámeni odborem správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice se souhrnem všech zemědělských pozemků, které jsou v majetku města Čelákovic. Jedná se dle katastru nemovitostí o ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvalý travní porost a vinice.

Rada města vyslovila souhlas Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace, s uzavřením Dohody o užívání prostor mezi touto základní školou a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Výhradní užívání se týká celkem 693 m2 a společné užívání dalších 1 631 m2 v objektu základní školy v ulici J. A. Komenského.

Členové Rady města schválili smlouvu na plnění veřejné zakázky malého rozsahu týkající se opravy areálového rozvodu užitkové vody v objektu čistírny odpadních vod. Stejně tak byla schválena smlouva o dílo se společností Pražský ateliér pro architekturu a pozemní stavby na zpracování projektové dokumentace zabývající se rekonstrukcí Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace.

Rada města schválila dodatečné stavební práce v rámci realizace stavby Rekonstrukce sportovní haly Vikomt, která je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí. Stavební úpravy prováděné v průběhu letních měsíců spočívají především v zateplení haly. 

19.7.2017 7:38:17 | přečteno 221x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load