ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2018 konané dne 24. července

RM/15/2018

Radní schválili smlouvu o dílo na zajištění funkční způsobilosti lokálního výstražného systému se zhotovitelem Kocman envimonitoring. Servisní činnost projektu Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovic je plánována 2x ročně a její součástí je kalibrace měřicí techniky či simulace limitních srážek.

Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a schválila smlouvu o dílo se společností 1. SčV, která zajistí obnovu vybraného vodohospodářského majetku v ulicích Rooseveltově, Čelakovského a Sedláčkově. Dotčené úseky jsou uvedeny v přiloženém schématu. V této souvislosti proběhnou v dotčené lokalitě odstávky vody ve dnech 15. a 22. srpna.

Členové Rady města souhlasili s přijetím účelově určeného peněžitého daru Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, od tří jihokorejských společností na podporu sportovní akce International Summer Jokgu Tournament 2018 in the City of Čelákovice konané dne 14. července.

13.8.2018 15:04:28 | přečteno 169x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load