ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2020 konané dne 26. května

RM 26/2020

Radní vzali na vědomí Roční zprávu o stavu provozované vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Čelákovice za rok 2019, kterou zpracovala společnost 1. SčV, a. s. Délka vodovodního potrubí ve městě je 53 km, kanalizační stoky mají délku 48 km.

Rada města se seznámila s Vyhodnocením měření imisí na stanici Čelákovice za rok 2019, které zpracoval Český hydrometeorologický ústav. Jedná se o výsledky měření koncentrací částic PM10 a benzoapyrenu dvěma mobilními sekvenčními vzorkovači, které byly umístěny v areálu Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského v rámci projektu Středočeského kraje.

Členové Rady se zabývali dopady pandemie COVID-19 na hospodaření a rozpočet města Čelákovic, stejně tak byli podrobně informováni o zajištění provozu organizací města. V rámci úspor provozních prostředků rozhodli o zrušení komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice a komise pro výstavbu sportovní haly Čelákovice s účinností k 31. květnu. Činnost druhé jmenované komise nahradí pracovní skupina radního Martina Bajera pro výstavbu sportovní haly ve stejném personálním složení.


3.6.2020 9:25:36 | přečteno 342x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load