ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2021 konané dne 27. 7. 2021

RM 15/2021

Rada města schválila v rámci opakovaného zadání zadávací dokumentaci na vybudování nového sportovního hřiště v areálu Základní školy v ulici J. A. Komenského, přičemž zadavatel, kterým je město Čelákovice, stanovil, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 29,458 mil. Kč bez DPH. Předání staveniště je předpokládáno v září 2021 a termín předání kompletního díla je stanoven nejpozději do 240 kalendářních dnů od zahájení realizace.

Rada vyslovila souhlas s nabídkou vlastníka objektu v ulici Rybářské č. p. 155 a doporučila Zastupitelstvu města koupit tuto nemovitost za 10,9 mil. Kč. Výhodou je, že město již vlastní pozemek, který se nachází za objektem směrem do prostoru ulice Na Stráni a vlastní i pozemek pod budovou restaurace.

Radní schválili vybudování nového sběrného místa tříděného odpadu na křižovatce ulic Rooseveltovy a Pod Přerovskou cestou, které bude vedeno pod pořadovým číslem 85. Prioritně by zde měly být ukládány komodity papír, sklo, směsný plast a nápojové kartony a vybudována rezerva pro případné rozšíření o další komodity.


9.8.2021 10:02:54 | přečteno 263x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load