ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 15/2022 konané dne 17. května

ul. Vašátkova

Rada města schválila změnový list k akci s názvem „Čelákovice – oprava povrchu komunikace v ul. Vašátkova“, přičemž práce v této ulici budou dokončeny do konce května.


Rada schválila smlouvu o dílo se společností Hans Wendel CZ na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – Odvodnění parkoviště u zastávky Jiřina“ za částku 3,5 mil. Kč.

Radní schválili vyhlášení záměrů na pronájem čtyř bytů v majetku města při výši nájemného nejméně 150 Kč/m2 měsíčně formou tzv. obálkové metody.

Členové Rady města byli seznámeni s krizovým řízením města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Do škol a školského zařízení zřízených městem Čelákovice bylo dosud začleněno celkem 86 dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání. Rovněž byl na začátku května zahájen provoz adaptační skupiny.

24.5.2022 13:00:57 | přečteno 369x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load