ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 16/2017 konané dne 25. července

RM 16/2017

Dne 25. července projednali členové Rady města Čelákovic 33 podkladových materiálů. Radní schválili smlouvu o dílo s pražskou společností PONTEX, spol. s r. o., na vybudování dvou nových lávek z materiálu UHPC přes Čelákovický potok. Lávky budou situovány v lokalitě Sady 17. listopadu, čímž se zjednoduší přístup do Městského domu dětí a mládeže a v ulici S. K. Neumanna, aby byla lépe přístupná lokalita V Rybníčkách. 

Radní města byli informováni o postupu přípravy investiční akce Přístaviště Čelákovice Ředitelstvím vodních cest ČR. Cílem státní organizace je do konce roku 2017 požádat o územní rozhodnutí a na začátku roku 2018 požádat o stavební povolení. V ideálním případě by byly práce zahájeny v polovině roku 2018 a přístaviště by bylo zprovozněno v dubnu 2019.

Rada města schválila smlouvy o dílo na výměnu žaluzií a na malování ve 3. nadzemním podlaží v objektu J. A. Komenského 414 a dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci akce Výstavba Mateřské školy Sluníčko v ulici J. A. Komenského. Stejně tak byla schválena smlouva o dílo na oplocení prostoru před tělocvičnou Základní školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace a vytvoření zahrady pro nově vybudovanou mateřskou školu.

Členové Rady města rozhodli o výběru dodavatele, který na základě smlouvy o dílo zabezpečí rekonstrukci sociálního zázemí v hale BIOS u Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace.

Radní byli podrobně informováni o stavu přípravy vybudování splaškové kanalizace v městské části Záluží a zástupci města Čelákovic podrobně o této investiční akci informovali předsedu Osadního výboru Záluží, který přislíbil maximální součinnost.

31.7.2017 13:46:23 | přečteno 628x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load