ENDE

Vyhledávání

Přihlášení
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 16/2021 konané dne 10. 8. 2021

RM 16/2021

Rada schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o., na plnění nadlimitní veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci Výstavba domu seniorů Čelákovice“ za cenu 5,5 mil. Kč bez DPH. Celkem bylo podáno osm nabídek. 

Radní schválili vzorové smlouvy pro adventní trh, který se letos uskuteční v sobotu 27. listopadu, přičemž maximální možné cenové zvýhodnění je určeno pro sektory vymezené pro stánky s řemesly.

Rada města vzala na vědomí Závěrečnou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací poskytnutých v roce 2020, kterou zpracovala interní auditorka. Celkem bylo zkontrolováno 42 vyúčtování v celkovém objemu 4,3 mil. Kč, přičemž bylo zasláno 22 výzev k odstranění vad, 20 předložených vyúčtování bylo zcela v pořádku a sedm příjemců vrátilo nevyčerpanou část dotace v úhrnné výši 55,7 tis. Kč. Doporučení interní auditorky budou implementována do Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města, které budou platné pro dotační řízení roku 2022.


12.8.2021 14:02:33 | přečteno 235x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load