ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 16/2022 konané dne 31. května

ul. Vašátkova

Rada města doporučila Zastupitelstvu města na zasedání konaném dne 15. června vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením města Čelákovic za rok 2021, a to bez výhrad, a rovněž schválit účetní závěrku města Čelákovic za rok 2021 a výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 110 mil. Kč převést na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních období.


Radní schválili uzavření smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba na vypracování projektové dokumentace na nový vodojem. Rovněž bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo se společností Eurovia CS na vybudování parkoviště s 57 parkovacími místy u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina.

Členové Rady města schválili zápis do kroniky města Čelákovic za rok 2021, a to bez výhrad.

Rada byla informována o krizovém řízení města v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky v souvislosti s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu. Nouzový stav je prodloužen do 30. června.

3.6.2022 8:13:28 | přečteno 456x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load