ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 17/2017 konané dne 8. srpna

17-2017

V pořadí 17. schůze Rady města, která se konala v zasedací místnosti historické budovy radnice, se uskutečnila v úterý 8. srpna. Radní projednali 16 podkladových materiálů. Členové Rady města vzali mimo jiné na vědomí zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 1. pololetí roku 2017.

Na zveřejněný záměr na pronájem sportoviště a části budovy č. p. 115 v k. ú. Záluží u Čelákovic reagoval jeden zájemce, který splnil podmínky stanovené záměrem. Rada města schválila jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče Prague Panthers – juniors z. s., Praha 8, za cenu 5 200 Kč/měsíc a stejně tak schválila uzavření a text příslušné nájemní smlouvy. Nájemce se ve smlouvě zavazuje provozovat restaurační zařízení v objektu č. p. 115 či ke správě a pravidelné údržbě pronajatého majetku, jako je sekání trávy či úklid.

Radní města se seznámili s vyhodnocením zadávacího řízení na zpracování pasportu vodohospodářské infrastruktury ve městě, v rámci kterého byly podány 3 nabídky a schválili uzavření a text smlouvy o dílo se společností Project ISA s. r. o., z Prahy 9. Předpokládané dokončení zpracování projektu je do 11 měsíců od zahájení činnosti na projektu a předání požadovaných podkladů.

Členové Rady města se seznámili s výsledky činnosti komise pro výběr architekta na zpracování ideového záměru projektu Dům seniorů Čelákovice v lokalitě U Kovárny a schválili smlouvy o vytvoření nabídky a ideového záměru se 4 architektonickými ateliéry, kterým bude vyplacena odměna uvedená ve výzvě k podání nabídek ve výši 40 000 Kč bez DPH.

Velitel Městské policie předložil Radě města zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za 1. pololetí 2017, ve které je uvedeno, že bylo řešeno v blokovém řízení celkem 253 přestupků. V uvedeném období bylo dle Policie ČR spácháno na území města 82 trestných činů, jejichž objasněnost se pohybovala okolo 45 %.

Tajemník Městského úřadu Čelákovice informoval radní o průběhu kontrolního dne v prostorách Gymnázia Čelákovice, který se uskutečnil v 3. nadzemním podlaží v objektu č. p. 414 v ulici J. A. Komenského v Čelákovicích v pondělí 7. srpna. Kontrolního dne stavby zaměřené na opravu sádrokartonových podhledů a rekonstrukci topné soustavy se zúčastnil i člen Rady Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Ing. et Ing. Jan Skopeček.

11.8.2017 14:22:09 | přečteno 353x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load