ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 17/2018 konané dne 7. srpna

RM/17/18

První srpnovou schůzi Rady města vedl s ohledem na plánovanou dovolenou starosty Josefa Pátka a místostarosty Miloše Sekyry místostarosta Petr Studnička. S ohledem na dokončovací práce stavby Modernizace žst. Čelákovice schválili radní výpověď a ukončení nájemní smlouvy se společností HEIM Trade SE týkající se pronájmu venkovní parkovací plochy v blízkosti průmyslového areálu Kovohutí v Křižíkově ulici.

Členové Rady města schválili se společností ATLAS AUDIT smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok končící 31. 12. 2018, smlouvu o kontrolní činnosti – provedení ověření účetní závěrky města Čelákovic za účetní období 2018 a smlouvy o kontrolní činnosti za rok 2018 sedmi vybraných příspěvkových organizací.

Rada města schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se společností V&M z Liberce na plnění veřejné zakázky Revize projektu pro provedení stavby – Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích. Dokumentace na dostavbu Kamenky byla již schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a postoupena Ministerstvu financí, které připravuje registraci akce, aby bylo možné následně zahájit veškeré administrativní úkony.

Radní schválili zajištění svozu papíru 2x týdně až do konce letošního roku. Dříve probíhal vývoz papíru ze všech 95 modrých kontejnerů o objemu 1 100 l na území města pouze 1x týdně a tyto nádoby se přeplňovaly.


13.8.2018 15:12:28 | přečteno 230x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load