ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 17/2021 konané dne 24. 8. 2021

RM 17/2021

Rada schválila zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Výstavba parkovacího domu ve městě Čelákovice“. Na realizaci investiční akce by měla být využita dotace v rámci ITI. Celkem vznikne 100 parkovacích míst.

Členové Rady vyslovili souhlas se zněním smlouvy mezi Kulturním domem Čelákovice, příspěvková organizace a panem Jaroslavem Kuklou na pronájem nebytových prostor restaurace v objektu kulturního domu.

Radní schválili smlouvu o dílo s KŠ PREFA, s.r.o., na vybudování lávky přes Čelákovický potok spojující ulice Bratří Čapků a Bratří Petišků za 1,7 mil. Kč bez DPH.


Rada města schválila Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/2/2021, které budou účinné od 1. prosince. Hlavní důraz je kladen na dodržování zásady 3E (účelnost, efektivnost, hospodárnost).


31.8.2021 9:05:23 | přečteno 469x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load