ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 17/2022 konané dne 14. června

Železniční most + lávka

Radní schválili dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Doplnění lávky k mostu na železniční trati Lysá n. Labem – Čelákovice“. Výstavba bude kompletně dokončena do 31. srpna, přičemž cena díla je 22,6 mil. Kč bez DPH, z toho dotace Státního fondu dopravní infastruktury činí necelých 18 mil. Kč.

Rada města schválila dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování sociální služby mezi Středočeským krajem a Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, přičemž dosud byla v roce 2022 přidělena dotace na služby ve výši 1,5 mil. Kč. 

Členové Rady se zabývali krizovým řízením na území města Čelákovic v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu na území České republiky. Ke dni 13. června bylo na území města 473 osob s pobytovým oprávněním. Bezpečnostní situace se nezhoršila, bytová situace je stabilizovaná a kapacity škol zřízených městem Čelákovice jsou dostatečné. Rovněž je v provozu Adaptační skupina pro děti cizince migrující z Ukrajiny při Mateřské škole Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace.

17.6.2022 10:24:46 | přečteno 621x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load