ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 17/2023 konané dne 8. srpna

Nádraží

Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským krajem, zastoupeným příspěvkovou organizací Integrovaná doprava Středočeského kraje, týkající se změny výše záloh na podíl obce pro rok 2023, ve výši 1,9 mil. Kč. Za dvě vlakové linky S2 a S23 činí příspěvek města 1,5 mil. Kč a za tři autobusové linky 443, 655 a 662 činí příspěvek města 0,4 mil. Kč.

Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace v Základní škole Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 1. září.

Členové Rady města schválili smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci parku Sady 17. listopadu se společností Projekce dopravní Filip za 779 tis. Kč bez DPH. Dokumentace pro provedení stavby bude zpracována nejpozději do 31. července 2024.

Rada rozhodla o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané společností AVE CZ Odpadové hospodářství s. r. o., na plnění veřejné zakázky na služby „Svoz a nakládání s odpadem města Čelákovice“ za cenu 71,5 mil. Kč bez DPH. Hlavním hodnoticím kritériem byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky. Smlouva bude uzavřena na dobu 6 let od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2029. Dodavatel bude zajišťovat svoz směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu (papír, plasty, sklo barevné, kov, biologicky rozložitelný odpad, jedlý olej a tuk, plasty) na celém území města Čelákovic.

11.8.2023 9:14:42 | přečteno 456x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load