ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zpráva ze schůze Rady města č. 18/2017 konané dne 15. srpna

Zpráva ze schůze Rady města č. 18/2017 konané dne 15. srpna

Radní města se sešli na své 18. schůzi v úterý 15. srpna, aby projednali postup předání hotového díla k užívání Gymnáziu Čelákovice. Termín předání díla mezi městem a gymnáziem byl stanoven na pondělí 21. srpna v 13.00 hodin. 

Členové Rady města schválili změnový list, nesouhlasili s posunutím termínu dokončení a předání díla a schválili dodatek ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce topné soustavy a oprava SDK podhledů ve 3. NP v ZŠ J. A. Komenského“ za cenu 5,9 mil. Kč bez DPH. Nad rámec provedených oprav byly nově vymalovány prostory užívané gymnáziem a v místnostech byly instalovány nové žaluzie. Rovněž byla provedena revize hasicích přístrojů a zařízení a provedena preventivní požární prohlídka.

O průběhu oprav sádrokartonových podhledů a rekonstrukci topné soustavy v prostorách Gymnázia Čelákovice, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj, byl průběžně informován středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Ing. et Ing. Jan Skopeček. Ve středu 16. srpna informovali o termínech kolaudačního řízení, převzetí a předání díla osobně hejtmanku Středočeského kraje Ing. Jaroslavu Pokornou Jermanovou v rámci Hejtmančina úředního dne v Mladé Boleslavi starosta Ing. Josef Pátek a místostarosta Ing. Petr Studnička, PhD.


29.8.2017 14:01:14 | přečteno 218x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load