ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Léto - náměstí - kašna

Léto - náměstí - kašna

Zpráva ze schůze Rady města č. 18/2019 konané dne 6. srpna

RM 18/2019

Rada města schválila znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k výstavbě parkovacího domu a úpravě přednádražního prostoru. Kapacita parkovacího domu je 97 míst, přičemž jeho výstavba by měla být financována z dotačních prostředků v rámci výzvy ITI.

Radní schválili rovněž dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k akci „Čelákovice – rekonstrukce chodníků Rooseveltova, Čelakovského, Mochovská“, která je rozdělena do tří etap. Bylo vybudováno nové místo pro přecházení na křižovatce ulic Jungmannovy a Rooseveltovy a přechod pro chodce na křižovatce ulic Rooseveltovy a J. Zacha byl upraven na bezbariérový a zároveň byl po obou stranách doplněn o prvky pro slabozraké a nevidomé.

V souvislosti s přípravami oslav 110 let budovy radnice v roce 2021 schválili členové Rady smlouvu o dílo na dodávku nového nábytku pro podatelnu Městského úřadu Čelákovice. V průběhu měsíce září proběhnou v podatelně rekonstrukční práce. Rada rovněž schválila zpracování projektových dokumentací na úpravu prostor 2. nadzemního podlaží v domě č. p. 107 v Sedláčkově ulici a na vybudování hřiště pro psy.

Rada schválila smlouvu o dílo na údržbu jasanů v Družstevní ulici, které budou ošetřeny zdravotním řezem s cílem zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromů s udržením jejich dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.


9.8.2019 11:08:28 | přečteno 422x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load