ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 18/2022 konané dne 28. června

Hřiště J. A. Komenského

Rada města schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na plnění veřejné zakázky Nové sportovní hřiště u ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414, a to mezi městem Čelákovice a společností Sportovní podlahy Zlín, kterým se stanovuje termín k předání a převzetí stavby na 12. srpna.

Rada se seznámila se závěrečným hodnocením projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže II, 2020–2022 a vzala na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny. Součástí projektu byl i Protidrogový vlak (Revolution Train).

Členové Rady města schválili smlouvu o spolupráci pro zpracování studie Odpadové hospodářství města Čelákovice, která bude sloužit jako podklad pro zadávací řízení na svoz odpadů od 1. ledna 2024 a související poradenský servis, a to se společností ISES.

Radní se seznámili s krizovým řízení města Čelákovic, přičemž nouzový stav byl na území Česka ukončen v souvislosti s řešením migrační vlny velkého rozsahu ke dni 30. června a ke stejnému datu ukončil činnost Krizový štáb města Čelákovic. Na území města Čelákovic bylo ke dni 27. června evidováno 479 osob s uděleným pobytovým oprávněním. Krizový štáb děkuje občanům a subjektům za poskytnutou pomoc, zapojení se do materiální a veřejné finanční sbírky města Čelákovic a vyslovuje zvláštní poděkování za mimořádnou a rozsáhlou pomoc a součinnost městu Čelákovice spolku Rodinné centrum ROUTA. 

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., schválila účetní závěrku společnosti za rok 2021, vzala na vědomí zprávu o činnosti společnosti za rok 2021 a zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2021. Společnost dosáhla v roce 2021 zisk po zdanění ve výši 1,1 mil. Kč. O aktuální situaci společnosti podrobně informoval její ředitel Petr Kopecký.

1.7.2022 8:43:11 | přečteno 596x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load