ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 19/2017 konané dne 22. srpna

RM 19-2017

V pořadí 19. schůze se uskutečnila v historické budově čelákovické radnice. Schůze Rady města navázala na jednání se zástupci Gymnázia Čelákovice, kterým byly předány prostory k užívání po realizaci rekonstrukce topné soustavy a opravě sádrokartonových podhledů ve 3. nadzemním podlaží v objektu Základní školy v ulici J. A. Komenského. 

Radní města schválili smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Čelákovic za rok končící 31. prosincem 2017, smlouvu o kontrolní činnosti zaměřenou na provedení ověření účetní závěrky města Čelákovic za účetní období 2017 a smlouvu o kontrolní činnosti na provedení prověrky účetnictví a sestavení účetní závěrky za účetní období 2017 vybraných příspěvkových organizací zřizovaných městem se společností ATLAS AUDIT, s. r. o.

Členové Rady města vzali na vědomí závěrečnou zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách – vyúčtování poskytnuté finanční podpory (dotací) za rok 2016. Oproti předchozímu období došlo ke zlepšení, přičemž 5 příjemců porušilo podmínky tím, že nepředložili vyúčtování dotace ve stanoveném termínu. Z celkového počtu 53 subjektů byla dotace vyúčtována v souladu s veřejnoprávní smlouvou a Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města ve 24 případech.

Rada města schválila provedení navržených prací veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se dostavby Základní školy v Kostelní ulici do výše ocenění víceprací 1 mil. Kč včetně DPH. Stejně tak byl schválen dodatek ke smlouvě o dílo týkající se posunu termínu pro instalaci oken v tělocvičně Základní školy v ulici J. A. Komenského.

Radní schválili dodatek ke smlouvě o dílo, jehož podstatou je zpracování projektové dokumentace na lávky přes Čelákovický potok. Z materiálu UHPC budou realizovány 3 lávky, a to v Sadech 17. listopadu jako přístup k Městskému domu dětí a mládeže a propojení s Vašátkovou ulicí a dále pak v prostoru propojení ulic Bratří Petišků a Bratří Čapků. 
30.8.2017 7:30:44 | přečteno 320x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load