ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 19/2020 konané dne 23. června

RM 19/2020

Radní zasedali na výjezdní schůzi v prostorách Městské sauny Čelákovice, kde se seznámili se stavem objektu a s provozem tohoto zařízení. Nájemce prostor odpovídal na dotazy členů Rady města.

Rada města byla informována o výkonu veřejného opatrovnictví, přičemž město Čelákovice aktuálně vykonává funkci veřejného opatrovníka pro 13 osob.
Rada schválila příkazní smlouvu se společností CE-Traffic na zpracování analýzy přemisťovacích vztahů a bezpečnosti dopravy pomocí signalizačních dat mobilních operátorů v rámci projektu „Koncepce mobility města Čelákovice“.
Členové Rady schválili Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 10. března do 9. června v souvislosti s pandemií COVID-19 a uložili starostovi města, aby ve spolupráci s vedoucím odboru organizačního Městského úřadu zabezpečil aktualizaci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic.
Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r.o., schválila účetní závěrku společnosti za rok 2019, vzala na vědomí Zprávu o činnosti společnosti za rok 2019 a Zprávu dozorčí rady společnosti za rok 2019, dále schválila rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 2,9 mil. Kč a vzala na vědomí informaci o prodeji bytů v Milovicích.


20.7.2020 13:05:22 | přečteno 284x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load