Zpráva ze schůze Rady města č. 2/2018 konané dne 23. ledna

RM 02/2018

Rada města se na své 2. schůzi seznámila s časovým harmonogramem prací při modernizaci žst. Čelákovice, vyslovila souhlas s užitím znaku města Čelákovic při publicitě projektu „Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice“ v knižní publikaci připravované Správou železniční dopravní cesty a podpořila organizaci Dne PID v železniční stanici Čelákovice v sobotu 8. září, na jehož zabezpečení se budou podílet město Čelákovice, ROPID a IDSK. 

Radní schválili roční plán činnosti interního auditu v roce 2018, který se zaměří na hospodaření s veřejnými prostředky jak u příspěvkových organizací, tak v rámci veřejnosprávní kontroly i na žadatele a příjemce veřejné finanční podpory (dotací). Rada města rovněž schválila rozpočty všech třinácti příspěvkových organizací pro rok 2018 a stejně tak i jejich střednědobé výhledy rozpočtu pro roky 2019 a 2020.

Členové Rady vzali na vědomí navrhované znění Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030, které zpracovali členové pracovní skupiny a doporučili tento dokument schválit Zastupitelstvem města. Obce mají povinnost poprvé zpracovat plán rozvoje sportu do 18 měsíců od účinnosti zákona č. 230/2016 Sb., přičemž tato lhůta uplyne dne 30. června a město Čelákovice splní zcela novou zákonnou povinnost v řádném termínu.

Radní města obdrželi podrobné informace o přidělování městských bytů v roce 2017. V předchozím roce byly přiděleny čtyři byty v čelákovických domech s pečovatelskou službou a dále bylo přiděleno 25 městských bytů, přičemž 12 z nich bylo v Čelákovicích a 13 v Milovicích. 

Vytvořeno 29.1.2018 7:48:31 | přečteno 295x | Lebedova
load