ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 2/2019 konané dne 22. ledna

RM 2/2019

Rada města schválila rozpočty všech 13 příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice pro rok 2019 a rovněž schválila těmto organizacím střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020–2021.


Členové Rady města schválili smlouvy o dílo na provedení záchranného archeologického výzkumu v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace. Výzkum bude provádět Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace, a celkový limit veřejné zakázky je maximálně 1 mil. Kč.

Radní vyslovili souhlas s akcemi pro seniory hrazenými z rozpočtu města Čelákovice, který byl předložen koordinátorkou těchto akcí paní Andělou Noskovou. Ta osobně představila členům Rady aktivity seniorů a nastínila plány do budoucna.

Rada se seznámila se Seznamem uchazečů o pronájem městského bytu na rok 2019. Celkově je na seznamu registrováno aktuálně 75 zájemců.

V závěru schůze se Rada seznámila jak se zápisem z jednání komise pro výstavbu sportovní haly, jejímž předsedou je zastupitel Martin Bajer, tak se zápisem z jednání komise pro revitalizaci Městského stadionu Čelákovice, jejímž předsedou je zastupitel Martin Spilka.

28.1.2019 12:51:59 | přečteno 310x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load