Zpráva ze schůze Rady města č. 2/2020 konané dne 21. ledna

RM 2/2020

Rada města schválila zadávací dokumentace veřejných zakázek na výstavbu nových sportovních hřišť v areálu obou základních škol v ulicích J. A. Komenského a Kostelní. Výdaje na realizaci obou staveb dosáhnou téměř 35 mil. Kč bez DPH. Zajištění realizace staveb vychází z opatření 2.3 Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030, který byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 24/2018/3 dne 28. března 2018.

Radní schválili změnový list k akci „Čelákovice – 2 lávky přes Čelákovický potok“ týkající se opevnění břehů.

V souladu s novým zněním Zásad pronajímaní bytů v majetku města Čelákovic schválili členové Rady záměr na pronájem bytu v domě č. p. 1442 v ulici Prokopa Holého za minimální částku nájemného ve výši 150 Kč/m2 a měsíc.

Členové Rady aktualizovali složení povodňové komise, která má aktuálně 12 členů a jejím předsedou je starosta Josef Pátek a místopředsedou místostarosta I Petr Studnička.


Vytvořeno 27.1.2020 15:13:25 | přečteno 426x | Lebedova
load