ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2017 konané dne 5. září

RM 20/2017

Dvacáté schůzi Rady města předcházela prohlídka prostor Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace. Členové Rady města projednali rovněž průběžnou zprávu ředitele muzea Davida Eisnera ve věci přípravy obnovy všech částí stálé muzejní expozice.  

Radní města schválili na návrh starosty Josefa Pátka postupné zpracování pasportizace budov a prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám u všech domů, které vlastní nebo spoluvlastní město Čelákovice na území města Milovic. Společnost Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o., musí předmětné dokumenty zajistit do 31. března 2018, aby mohla po uplynutí vázacích dob proběhnout privatizace bytového fondu v majetku města Čelákovic v Milovicích.

Členové Rady města byli informováni místostarostou II Petrem Studničkou o nevyhovujícím technickém stavu železniční trati 074 v úseku Čelákovice – Brandýs nad Labem a schválili znění dopisu adresovaného Ministerstvu dopravy ČR ve věci možného rozvázání přípojných vazeb mezi vlaky na tratích 231 a 074 v žst. Čelákovice.

Rada města schválila záměr předložený radním Markem Skalickým na zajištění plošného svozu biologicky rozložitelného odpadu ve města Čelákovice od rodinných domů v nádobách o objemu 240 litrů a v počtu 2 100 kusů a od bytových domů ve vybraných stáních v nádobách o objemu 770 litrů a v počtu 25 kusů. Nádoby budou pořízeny buď plně z rozpočtu města, anebo částečně z dotačních prostředků. V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek bude vybrána společnost, která bude v Čelákovicích zajišťovat svoz a nakládání se sesbíraným biologicky rozložitelným odpadem po dobu 5 let. 

11.9.2017 7:57:04 | přečteno 468x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load