ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2018 konané dne 4. září

RM 20/2018

V úterý 4. září se uskutečnila výjezdní schůze Rady města. Nejprve navštívili radní skladový areál společnosti Čepro ve Mstěticích a seznámili se s jeho činností v rámci Plánu krizové připravenosti města Čelákovic. Následně se přemístili do sídla stavby Modernizace žst. Čelákovice a byli ředitelem stavby seznámeni s průběhem modernizace čelákovického nádraží i s přípravami na Den PID

Rada schválila na návrh místostarosty Petra Studničky jednomyslně podání připomínky a námitky za město Čelákovice k návrhu změny č. 5 územního plánu distribuční a průmyslové zóny obce Zeleneč – části Mstětice, která je nyní určena jako místo pro bydlení s očekávaným počtem 4–6 tisíc obyvatel.

Členové Rady města schválili na návrh místostarosty Miloše Sekyry smlouvu o dílo na opravu chodníků a prostoru okolo studny na nároží ulic Sedláčkovy a Kollárovy. Práce by měly probíhat v druhé polovině měsíce září. 

Radní schválili na návrh člena Rady města Miloše Choury uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, přičemž výše dotace ze strany Středočeského kraje se zvýší o necelých 100 tisíc na 2,85 mil. Kč.

.

10.9.2018 13:28:56 | přečteno 230x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load