Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2020 konané dne 7. července

RM 20/2020

Radní schválili dodatek ke smlouvě o dílo na plnění veřejné zakázky „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, kterým dochází ke změně termínu dokončení stavby, a to do 30. září.

Rada města zrušila komisi bytovou a sociální ke dni 31. července s ohledem na nutné úspory ze strany samosprávy v rozpočtu města a k 1. srpnu zřídila pracovní skupinu pro bytové a sociální záležitosti. Její předsedkyní jmenovala Hanu Machálkovou a členy Ivanu Kalibovou, Jaroslava Pittnera a Janu Prchalovou.
Rada vyslovila souhlas se zapojením města Čelákovic v roli externího aplikačního garanta do projektu InterUrbanWater, který je zaměřen na efektivní hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách obcí a měst, a to za předpokladu, že řešení projektu bude podpořeno Technologickou agenturou ČR.

Vytvořeno 15.7.2020 13:06:30 | přečteno 258x | jana.pezlova
load