ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 20/2021 konané dne 5. 10. 2021

RM 20/2021

Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu střešního pláště budovy Městské knihovny v ulici Na Hrádku, přičemž dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Radní města schválili zadávací dokumentaci na vybudování novostavby Městského domu dětí a mládeže Čelákovice v ulici Kollárově, přičemž jediným posuzovaným kritériem s váhou 100 % je celková nabídková cena bez DPH v Kč.

Členové Rady vzali na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o zamítnutí odvolání, které podala TJ Spartak Čelákovice a vzali na vědomí potvrzení o schválení stavebního záměru stavby sportoviště pro kolečkové sporty v areálu Městského stadionu. Zároveň vyslovili souhlas s realizací a financováním této investiční akce. Záměrem je využít dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

Rada schválila smlouvu o dílo na výsadbu květin v centru města i na realizaci úprav zeleně v Císařské Kuchyni.


8.10.2021 8:18:42 | přečteno 262x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load