ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 21/2017 konané dne 19. září

21/2017

Radní města navštívili objekty dvou mateřských škol v ulici J. A. Komenského. Konkrétně se jednalo o objekty č. p. 1586 a č. p. 2071. U prvního zmiňovaného objektu schválili odstranění stavby pergoly z terasy školy. V druhém objektu se nachází letos v září nově otevřená Mateřská škola Sluníčko. 

Členové Rady města schválili nové nebo upravené odpisové plány pro rok 2017 třem příspěvkovým organizacím. V návaznosti na budování nové kanalizační sítě v místní části Záluží rozhodla Rada města o stanovení finančního příspěvku na zajištění projektové dokumentace jedné vodovodní a jedné kanalizační přípojky ve výši 5 000 Kč včetně DPH za každou přípojku v místní části Záluží Cihelna.

V souvislosti s přípravou akce spolufinancované z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou je dostavba Základní školy v Kostelní ulici, schválili radní uzavření a text smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky, jejímž cílem je vybudovat plot v areálu základní školy, aby bylo zajištěno staveniště. Rada města rovněž schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, které mají za cíl vybudovat v ulici Na Švihově nové parkoviště s 25 parkovacími stáními a provést rekonstrukci úseku ulice v délce cca 100 m o šíři 6 m a opravit účelovou komunikaci spojující ulice Na Švihově a B. Smetany.

Radní schválili Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci na poskytování sociální služby mezi Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace a Středočeským krajem. Celková maximální výše dotace se zvyšuje o necelých 240 000 Kč na 1 317 000 Kč a je určena na navýšení platů.

Na Svoz biologicky rozložitelného odpadu na území města Čelákovic schválila Rada města uzavření smlouvy o dílo na přípravu, administrativní a organizační zajištění zadávacího řízení a stejně tak na zpracování podkladových studií a analýz a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 včetně manažerského řízení realizace projektu se společností ISES s.r.o. 

25.9.2017 15:11:30 | přečteno 330x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load