ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 21/2018 konané dne 18. září

RM 21/2018

Členové Rady města schválili zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Dostavba Základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích“. Do zadávací dokumentace byly zapracovány připomínky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hodnotícím kritériem byla zvolena ekonomická výhodnost nabídky s dílčími hodnotícími kritérii, kterými jsou nabídková cena (váha 80 %) a doba výstavby (váha 20 %).

Radní města vzali na vědomí rozbor hospodaření města Čelákovic za období od 1. ledna do 30. června 2018. V 1. pololetí letošního roku byly skutečné příjmy 131,5 mil. Kč a výdaje činily 114 mil. Kč.

Rada města nařídila všem organizacím zřízených městem Čelákovice provést inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2018, přičemž ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise. Výsledky inventarizace, kterými jsou inventurní soupisy a inventarizační zpráva, budou předány zřizovateli, městu Čelákovice, nejpozději do 28. února 2019.

21.9.2018 14:06:49 | přečteno 303x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load