ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Zima - strom vánoce

Zima - strom vánoce

Zpráva ze schůze Rady města č. 21/2018 konané dne 3. září

RM 21/2019

Radní schválili dodatek ke smlouvě na údržbu lávky přes Labe na zajištění vysokozdvižné plošiny pro provedení hlavní inspekční prohlídky lanového systému.

Členové Rady schválili zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Letní tábor Miličín – rekonstrukce hlavní budovy na pozemku p. č. 357“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7,03 mil. Kč bez DPH.

Rada města vyslovila souhlas s užitím znaku města Čelákovic na propagačních materiálech a akcích školy pořádaných Gymnáziem, Čelákovice, J. A. Komenského 414. 

Radní vzali na vědomí Zprávu o bezpečnosti a činnosti Městské policie Čelákovice za první pololetí roku 2019. Jedním ze zajímavých údajů je informace, že městští strážníci nalezli vlastním šetřením a pátráním na území Čelákovic 15 osob vyhlášených Policií ČR v pátrání a 2 odcizená vozidla.

Rada schválila uzavření kupní smlouvy na nákup tří velkoobjemových zelených kontejnerů na odpad, které budou umístěny v areálu Městského hřbitova.

5.9.2019 9:48:41 | přečteno 237x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load