ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 22/2018 konané dne 5. října

RM 22/2018

Ve volebním období 2014–2018 se poslední schůze Rady města uskutečnila v pátek 5. října. Členové Rady města projednali rekordní počet celkem 50 podkladových materiálů. V závěru schůze poděkovali starosta Josef Pátek spolu s místostarosty Milošem Sekyrou a Petrem Studničkou ostatním členům Rady města za čtyřletou spolupráci a ocenili aktivity tajemníka, právníka a zapisovatelky Městského úřadu Čelákovice, kteří se pravidelně účastní schůzí Rady města, i všech zaměstnanců Městského úřadu.

Radní města vzali na vědomí Vyhodnocení plnění Plánu obnovy a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Čelákovic na rok 2017. 

Rada města schválila smlouvu o spolupráci se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) na stavbu cyklověže v blízkosti výpravní budovy žst. Čelákovice. Cyklověž, tzv. Bike Tower, vybuduje na své náklady SŽDC, spravovat a provozovat bude cyklověž na své náklady město Čelákovice.

Členové Rady města schválili revidovanou verzi Plánu vzdálené dílčí podpory pro město Čelákovice, který mapuje řešení neuspokojivé socioekonomické situace v lokalitě Dělnické domky. Dokument byl zpracován Agenturou pro sociální začleňování, která působí při Úřadu vlády ČR.

Rada schválila Doplněk ke koordinační dohodě v rámci projektu „Čelákovice – bezpečná obec“ mezi městem Čelákovice a Policií ČR. Cílem je posunut spolupráci mezi městem a policií na vyšší úroveň.

Radní se zabývali porušováním smlouvy na svoz biologicky rozložitelného odpadu ze strany svozové firmy. K problémům se svozem se vyjádřil osobně i ředitel provozovny společnosti AVE CZ odpadové hospodářství v Benátkách nad Jizerou Radek Kruml.

10.10.2018 8:25:13 | přečteno 576x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load