ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 22/2022 konané dne 23. srpna

22 (1)

Rada schválila dodatek ke smlouvě o dílo se společností BESST Czech na realizaci opravy fasády na historické budově radnice. Průběh rekonstrukce a její výsledek je velmi pozitivně hodnocen Úsekem památkové péče Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, jehož pracovnice ve stanovisku uvedla: „Spolupráci mezi památkáři a vedením města hodnotím z pohledu své praxe jako vynikající a přístup vedení města Čelákovic k obnově čelákovické radnice tak může být vzorem pro jiné samosprávy."

Radní vzali na vědomí Závěrečnou zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací poskytnutých v roce 2021. Celkem bylo zkontrolováno 47 žadatelů o dotaci v objemu 2,2 mil. Kč. Podrobný rozbor byl věnován nejčastějším nedostatkům a pochybením ve finančním vyúčtování dotací.

Členové Rady města zřídili ke dni 24. srpna Energetickou komisi a jmenovali jejím předsedou Petra Kopeckého a členy Marka Skalického a Hanu Machálkovou.

29.8.2022 17:00:03 | přečteno 686x | marie.vavrova
 
Město Čelákovice
load