ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro - velikonoce 2

Jaro - velikonoce 2

Zpráva ze schůze Rady města č. 23/2018 konané dne 16. října

RM 23/2018

V počtu čtyř radních se uskutečnila v pořadí 23. schůze Rady města pod vedením místostarosty Miloše Sekyry. Rada města vzala na vědomí informace k přípravě realizace zadávacího řízení na výběr dodavatele pro akci „Čelákovice – záchranný archeologický výzkum v areálu Základní školy Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace“.

Rada města vzala na vědomí sdělení k památkové ochraně pozemku p. č. 4376 v k. ú. Čelákovice, které vydal odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a uložila vedoucí odboru správy majetku a investic Městského úřadu Čelákovice učinit potřebné kroky pro vynětí předmětného pozemku z památkové ochrany v rámci kulturní památky rejstříkové číslo 28470/2 – 2034.

Radní vzali na vědomí informaci o havárii vyvráceného stromu u lávky přes Labe a vyslovili souhlas s jeho odstraněním na náklady z rozpočtu města.


31.10.2018 14:21:22 | přečteno 243x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load