ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 23/2019 konané dne 17. září

RM_23-2019

Radní rozhodli o změnách platových tříd ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice s účinností od 1. října, a to zejména v souvislosti s aktualizací Metodického výkladu odměňování ve školách a školských zařízeních MŠMT. Ke změně platových tříd dojde u celkem šesti ředitelů příspěvkových organizací.

Rada města nařídila všem organizacím zřízených městem Čelákovice provést inventarizaci majetku a závazků za účetní období 2019, přičemž ředitelé jednotlivých organizací určí inventarizační komise a upřesní předmět inventarizace v návaznosti na majetek a závazky, o nichž příslušná organizace účtuje. Výsledky inventarizace budou předány zřizovateli do 28. února 2020. 

Radní schválili smlouvu o dílo se společností TZB Kladno na rekonstrukci kotelny v Základní umělecké škole Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, v ceně 782,8 tis. Kč bez DPH, přičemž dílo bude dokončeno nejpozději do 31. října.

Členové Rady schválili částku úhrady navýšených nákladů za objízdnou trasu autobusové linky č. 655 v úseku mezi Čelákovicemi a Zálužím v souvislosti s výstavbou vodovodního řadu a kanalizační stoky a uzavírkou krajské silnice č. III/2455 v dotčeném úseku. Náklady na dopravní obslužnost vzrostou přibližně o 1 mil. Kč.

20.9.2019 10:32:27 | přečteno 507x | dagmar.vitackova
 
Město Čelákovice
load