ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 23/2022 konané dne 6. září

RM 23/2022

Rada města vzala na vědomí informaci o veřejné zakázce „Přístaviště na Labi – II. fáze – opakované řízení, část 1: Přístaviště Čelákovice“ a schválila smlouvu o dílo se společností Labská, strojní a stavební společnost. Investorem akce je Ředitelství vodních cest ČR, město Čelákovice se bude spolupodílet na realizaci investiční akce částkou necelé 2 miliony korun na výstavbu vodovodu.

Radní jednomyslně schválili studii společnosti Řezanina & Bartoň na rekonstrukci objektu Fontána v Rybářské ul. 155 pro potřeby Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace a souhlasili se zpracováním do vyšších stupňů projektové dokumentace.
Členové Rady města souhlasili se zřízením dalšího místa poskytovaného vzdělávání Městského domu dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace, na adrese Čelákovice, Kollárova 2104, a to ke dni 1. listopadu. Nové detašované pracoviště označované jako Ekodomeček bude sloužit pro potřeby mimoškolní a zájmové činnosti zaměřené na ekologickou výchovu.

20.9.2022 15:04:06 | přečteno 446x | jana.pezlova
 
Město Čelákovice
load