ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 24/2017 konané dne 17. října

Zpráva ze schůze Rady města č. 24/2017 konané dne 17. října

Petr Bambas, ředitel příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, seznámil členy Rady města s činností této organizace, která vykonává správu městských sportovišť, dětských hřišť a provozuje Městský bazén. Plavecký bazén má rozměry 25x10 m a u bloků má největší hloubku 1,4 m, v roce 2016 měl bazén nejvyšší příjmy ve své historii.  

Na návrh starosty Josefa Pátka souhlasili radní s tím, aby opravu povrchů v ulici Bezejmenné v Císařské Kuchyni zajistily Technické služby Čelákovice, příspěvková organizace.

Na základě důvodové zprávy schválila Rada města na návrh místostarosty Miloše Sekyry jako pro město nejvhodnější nabídku účastníka řízení Strabag a. s., na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Čelákovice – rekonstrukce ulice Na Švihově v Čelákovicích – I. etapa“ včetně uzavření příslušné smlouvy o dílo. Stejně tak schválili radní uzavření smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., na zpracování projektové dokumentace kanalizace a vodovodu v lokalitě Dělnické domky.

Rada zřídila na návrh místostarosty II Petra Studničky sedmičlennou pracovní skupinu, která se bude zabývat zpracováním Plánu rozvoje sportu v Čelákovicích do roku 2030. Povinnost zpracovat tento rozvojový dokument ukládá obcím zákon o podpoře sportu.

Radní města se zabývali vyhodnocením obálkové metody za období od 1. ledna 2016 do 4. října 2017, se kterým je seznámila radní Jarmila Volfová, která je rovněž předsedkyní dozorčí rady Q-BYT Čelákovice, spol. s r.o. Za sledované období bylo na základě obálkové metody za nájemné vyšší než 100 Kč/m2 přiděleno v Čelákovicích celkem 16 bytů a nabídku na jejich přidělení podalo celkem 99 zájemců.   

24.10.2017 10:18:12 | přečteno 546x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load