ENDE

Vyhledávání

Přihlášení Cookies
Bezpečné Čelákovice

Město Čelákovice

Informační portál města a úřadu
Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Jaro/léto - Městské muzeum - tvrz, nádvoří

Zpráva ze schůze Rady města č. 25/2017 konané dne 31. října

25/2017

Radní města projednali v poslední říjnový den na své schůzi téměř dvacet podkladových materiálů. Mimo jiné vzali na vědomí informace o úpravě platů ředitelů příspěvkových organizací města ve smyslu platného nařízení vlády s účinností od 1. listopadu. 

Rada města byla seznámena s více a méněpracemi při realizaci rekonstrukce sociálního zařízení v hale Bios, které schválila. Stejně tak schválila prodloužení termínu k dokončení realizace díla nejpozději do 30. listopadu, přičemž dodavatel předpokládá, že užívání tělocvičny a vnitřních prostor přilehlých ke vstupu do objektu bude možné již v těchto dnech.

Radní vyslovili souhlas s užíváním majetku města Čelákovickou sportovní, příspěvková organizace, který se nachází na dětském hřišti V Hájku. Nejnovější hřiště vzniklo v květnu 2017 a herními prvky ho vybavila společnost Hřiště 8D. V bezprostřední blízkosti se nachází workout V Hájku a také dvojice fitness prvků Colmex. Členové Rady města rovněž schválili poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu Union Čelákovice na pořízení bezpečných branek.  

6.11.2017 14:54:51 | přečteno 263x | Lebedova
 
Město Čelákovice
load